Parafia

Wieczór uwielbienia

19 listopada po wieczornej Mszy Św. odbył się kolejny Wieczór Uwielbienia. Tym razem zatrzymywaliśmy się przy Sakramencie Chrztu Świętego, który jest źródłem naszej wiary, sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego 🔥❤️😇🙏😍

Podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu odkrywaliśmy, że Chrzest święty jest fundamentem całego naszego chrześcijańskiego życia, otwartą bramą do wspólnoty Kościoła, w ktorej dojrzewamy w wierze wraz z naszymi braćmi i siostrami. Od chwili Chrztu Świętego jesteśmy współdziedzicami Królestwa Bożego, przyobleczonymi w łaskę, naznaczonymi pieczęcią Ducha Świętego 🕊️😍 To chrzest czyni z nas przybrane dzieci Boga, nad którymi rozbrzmiewa pełen miłości głos: ,,Tyś jest mój umiłowany syn, Ty jesteś moja umiłowana córka” 🥰😍🔥❤️

Podczas tej wspólnej modlitwy chcieliśmy sobie na nowo przypominać, że przez Chrzest święty zostaliśmy wyzwoleni z niewoli grzechu pierworodnego, obmyci z brudu naszych nieprawości i zła, odrodzeni do życia z Bogiem i przyobleczeni w szaty zbawienia, które biorą początek ze śmierci i zmartwychwstania Chrystusa 🙏😇

W czasie wieczoru Uwielbienia, każdy z nas mógł przed Panem Jezusem, wystawionym w Najświętszym Sakramencie wyznać swoją wiarę trzymajac w dłoni świecę🕯️zapaloną od Paschału. Szczególnym gestem było także zabranie obrazka z modlitwą dziękczynną za łaskę Chrztu, na której pozostawione było miejsce na wpisanie daty własnego Chrztu ❤️😍

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy tego wieczoru, tak licznie uczestniczyli we wspólnej modlitwie, przy Źródle. Dziękujemy wszystkim, ktorzy ten Wieczór Uwielbienia przygotowali: ks. Adamowi, siostrom Pasterzankom, s. Kseni (za przygotowanie dekoracji), Tomkowi (za oświetlenie, zdjęcia i przygotowanie obrazków), Gosi (za przygotowanie materiałów formacyjnych), liturgicznej służbie ołtarza ❤️👏👍

Niech towarzyszy nam przez następne dni tekst przepięknej modlitwy dziekczynnej za łaskę Chrztu świętego: ,,Boże w Trójcy Jedyny, dziękuję Ci za to, że obdarzyłeś mnie łaską Chrztu świętego. Wyrwałeś mnie z mocy ciemności i przeniosłeś do Królestwa umiłowanego Syna Twojego, udzieliłeś mi łaski uświęcającej i uczyniłeś mnie swoim dzieckiem. Amen”.
❤️😍🥰🙏🕊️🕯️🔥

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *