W sprawach bardzo pilnych można zgłosić się po Mszy św.