Parafia

Adoracja Krzyża

W środę 20 marca po wieczornej Mszy Świętej w naszym kościele parafialnym odbyła się Adoracja Krzyża ✝️ prowadzona przez młodzież. Nasze rozważania były skupione wokół różnych ❤️serc jakie Jezus, spotkał w czasie swej drogi na Golgotę.

Każdy z nas trwając w zadumie nad tajemnicą ✝️ Krzyża Chrystusa mógł zadać sobie pytania o własne serce, o to jakie ono dziś jest? Czy jest to serce Jana, żołnierza, Piłata, Matki, Weroniki a może Szymona? Czy jest to serce otwarte i czułe na Jezusa wydanego na śmierć, upadającego pod cieżarem Krzyża, umierajacego na Kalwarii? Rozważania przybliżały nas do tej prawdy, że jesteśmy podobni do ludzi z Krzyżowej Drogi, a Krzyż jest tym miejscem spotkania ze Zbawicielem. Każdy z nas mógł podejść do Krzyża by wypowiedzieć wszysyko to co skrywa ❤️ serce…

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tej Adoracji, szczególnie młodzieży, która przygotowuje się do Sakramentu Bierzmowania. Dziękujemy Ks. Adamowi i Siostrom Pasterzankom oraz dziewczynom z Piaseczna za poprowadzenie rozważań i śpiew, dziękujemy s. Kseni i służbie liturgicznej, dziękujemy Tomkowi Nowickiemu za oświetlenie 😊❤️🫶😇🙏

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *